Skip to main content

Mötesplats Social Ekonomi

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Vi finns på Mellangatan 1 som ligger bakom Järntorget, en av Göteborgs centrala mötesplatser.

Gilla oss på Facebook