Skip to main content

Göteborgs FöreningsCenter- en mötesplats för Social Ekonomi

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda personer som vill engagera sig. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

GFC bjuder in till samtal kring
Civilsamhällets roll i framtida Göteborg

Tisdagen den 10 april kl 18.00- 19:00 på Mötesplatsen Södra Allégatan 1B

Det talas mycket om ökad segregation, våld och kriminalitet och den psykiska ohälsan framförallt hos våra unga stiger. Vad görs av polisen, av stadsdelarna och av staden?  På vilket sätt kan vi  inom social ekonomi bidra till en positivare utveckling?

För att samtala kring frågeställningen har vi bjudit in  Marina Johansson, ordförande i sociala resursnämnden, Sergio Garay, stadsdelsdirektör för Västra Hisingen och Erik Nord, polischef i Stor Göteborg.

anmäl ditt deltagande till agneta [hos] gfc [punkt] se

Projekt Lighthouse

Lighthouse är ett treårigt arvsfondsprojekt vars syfte är att erbjuda nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att mötas genom olika kulturaktiviteter. Med projektet vill vi medverka till  ömsesidig integration och att erbjuda en plats där människor med liknande intressen kan träffas och berikas tillsammans genom konsten.

Lighthouse

Josefina Feurst, 28 år är kulturarbetare och koordinator för integrationsprojektet ”Lighthouse”. Här ger hon oss en inblick i vad projektet handlar om.

Hej Josefina, vad är Lighthouse för slags projekt?

-        Hej! Lighthouse är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Göteborgs FöreningsCenter. Vi erbjuder gratis kulturaktiviteter för nyanlända, asylsökande och etablerade svenskar i alla åldrar!

Läs mer här Projekt Lighthouse