Skip to main content

Mötesplats Social Ekonomi

Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Vi finns på Mellangatan 1 som ligger bakom Järntorget, en av Göteborgs centrala mötesplatser.

Gilla oss på Facebook 

 

Aktuellt

Göteborgs FöreningsCenter har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden till projekt Lighthouse

Nyanlända och asylsökande har stort behov av sammanhang, tillhörighet och kulturell aktivitet där de kan få en paus från en ofta tuff vardag och en oviss framtid. Att få känna glädje, skratta och att lära sig fokusera på stunden hjälper både unga och vuxna att kämpa vidare. Projektet bygger på metoder där inkludering, värme och vuxnas ansvarstagande står i centrum, vilket visat sig vara ett effektivt verktyg för att jobba med människor i riskzon för utanförskap, social isolering, fysisk och mental ohälsa.

Kulturella aktiviteter är en av de bäst lämpade plattformarna för att arbeta med integration och ge meningsfull fritid till barn, unga och vuxna. Vi vill öppna våra dörrar till nyanlända och asylsökande grupper av barn, unga men också till vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar till kulturverksamheter för att ge plats åt ömsesidig integration, gränslösa möten, kamratskap och en utvecklande fritid. Vi använder oss av olika konstuttryck som alla är tillgängliga och igenkännbara aktiviteter för de flesta nyanlända, oavsett olika kulturella och nationella uttryck.

Många befinner sig i ett socialt vakuum när de först anlänt till Sverige och söker asyl – det råder långa väntetider på att börja språk- och samhällsintroduktion och svåra minnen från flykten kan ta över styrkan och strävan att orka kämpa vidare. Många har farit mycket illa i väpnade och politiska konflikter i de länder de flytt från.

Vårt projekt vill bidra till snabbare integrering, minskat utanförskap, segregation och främlingskap. Vänskapsrelationer skapas till människor som redan är etablerade i vår region. Personer som kan underlätta integrering genom sig, och sina nätverk. Berätta om samhällsfunktioner, kulturutbud, föreningsliv m.m. Det ökar också redan etablerade svenskars kunskap om andra kulturer, seder och bruk. Projektet hjälper även deltagarna att bygga nätverk vilket ökar möjligheterna att hitta inträde till praktik och arbetsmarknad.

Vår ambition är att projektets resultat visar att deltagarna upplever en ökad känsla av demokrati, jämlikhet, integration och hälsa.

Våra samverkansparter i projektet är: ABF, danskompaniet SPINN, HOMAN, Swedna och Öppna Kanalen

Projekt Lighthouse söker en projektkoordinator

Göteborgs FöreningsCenter- GFC verkar utan vinstintresse, är religiöst och partipolitiskt obundet. GFC är ett utvecklingscentrum för social ekonomi samt en mötesplats för organisationer och för enskilda som vill engagera sig genom frivilliguppdrag.GFC har beviljats ett arvsfondsprojekt kallat ”Lighthouse”och vi söker därför en projektkoordinator.

Många nyanlända och asylsökande befinner sig i ett socialt vakuum när de först anlänt till Sverige och söker asyl, det råder långa väntetider på att börja språk- och samhällsintroduktion.

Med vårt kulturprojekt projekt Lighthouse vill vi erbjuda nyanlända och asylsökande ett sammanhang, tillhörighet genom aktiviteter där man kan få en paus från en ofta tuff vardag och oviss framtid.

Några av dina arbetsuppgifter är att tillsammans med handledarna för de olika kulturaktiviteterna rekrytera deltagare, koordinera och planera för olika aktiviteter. Bygga relationer till projektets deltagare och finnas till hands på Mötesplatsen som är projektets centrum.

Vi söker dig som har ett inkluderande förhållningssätt med ett stort intresse för kultur och integrationsfrågor. Du har god organisationsförmåga, stort tålamod, är strukturerad och har erfarenheter av att arbeta projektorienterat och självständigt. Vana vid dokumentation och sociala medier. Kunskap och erfarenhet av andra kulturer än den svenska är meriterande.

Anställningen är tidsbunden till varje verksamhetsår, projektet planeras pågå i tre år.

Tjänsten är 100%, arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid men viss kvälls och helgarbete kan förekomma.  Arbetsplatsen ligger vid Järntorget.

Vi vill ha din ansökan senast den 7 augusti

Skicka den till agneta [hos] gfc [punkt] se

Kontaktperson Agneta Rapp

0733-25 90 96