Skip to main content

GSE

Göteborgsregionens Sociala Ekonomi

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. Därvid skall föreningen:

  • utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom den sociala ekonomin
  • utgöra beredningsorgan eller mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd till den sociala ekonomin
  • uppvakta politiker och andra beslutsfattare för att stärka och synliggöra social ekonomis roll i samhällsutvecklingen
  • söka medel och för medlemmarnas räkning driva informations- och utvecklingsprojekt
  • samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningen har idag 10 medlemmar

HSO Västra Götaland
Funktionsrätt Göteborg
Regional SIOS
Länsbygderådet i Göteborgsregionen
SKOOPI - Götaavdelningen
Coompanion Göteborgsregionen
Hela Människan i Västra Götaland
Hushållningssällskapet
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Göteborgs FöreningsCenter