Skip to main content

Kontaktpersonsverksamhet

 

Kontaktpersonverksamhetens uppdrag på GFC är att rekrytera kontaktpersoner till människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Syftet med en kontaktperson är främst att denne skall vara en medmänniska som kan stödja en person med psykisk ohälsa, att bryta sin isolering, vara en vän/kompis, umgås på fritiden, dela gemensamma intressen.

GFC:s kontaktpersonverksamhet får sina uppdrag från socialtjänsten. "Kontaktperson" är ett bistånd enligt socialtjänstlagen eller en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi är två personer på GFC som arbetar med att rekrytera, utbilda, handleda och matcha kontakt- personer med dom som beviljats kontaktperson av socialtjänsten. Kontaktpersonerna får arvode och omkostnadsersättning från socialtjänsten, och vi följer sveriges kommuner och landstings riktlinjer angående ersättnings- nivåerna.

GFC erbjuder kontaktpersonerna kurser, seminarium och erfarenhetsträffar. Verksamheten är ett samarbete med stadsdelar i Göteborgs Stad.

Vill du bli kontaktperson eller bara veta lite mer?

Kontakta
linda [hos] gfc [punkt] se, tel 0722 055200
eller suzanne [punkt] selin [hos] gfc [punkt] se, tel 0705 889096