Skip to main content

Mötesplats Göteborg

En mötesplats för social ekonomi

I Göteborg finns idag ett brett utbud av organisationer som på olika sätt arbetar för att skapa opinion, stöd, arbete, sysselsättning och gemenskap åt människor. Många gånger sker ett dubbelarbete då man på olika håll utvecklar tankegångar och projekt som liknar varandra. För att undvika detta, men också för att skapa ett gemensamt forum för att ta vara på kunskaper från redan genomförda verksamheter, vill vi samla den erfarenheten i en gemensam kunskapsbank och göra den tillgänglig för alla på Mötesplats social ekonomi.

I den gemensamma mötesplatsen skall du kunna hitta:

 • en bank där kunskap om föreningar, projekt, utbildningar osv. kan förmedlas
 • en rekryteringsbas för människor som vill ingå i kooperativa verksamheter eller starta något eget
 • försäljning och marknadsföring av kooperativ, föreningars varor och tjänster
 • arbetsträningstillfällen
 • information till social ekonomi, allmänheten, offentlig sektor och näringslivet
 • bank av arbetsgivare som bidrar med arbetsträningsplatser alternativt arbete i förlängningen
 • förmedling av frivilliga till organisationer, föreningar och kommunen
 • hjälp att söka ekonomiskt stöd i olika former
 • Utställningar
 • Kafé
 • Projektrum
 • TV-studio