Skip to main content

Om GFC

Göteborgs FöreningsCenter (GFC)

Göteborgs FöreningsCenter bildades 1995 och är ett kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. GFC's huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle. GFC är en unik stödstruktur i Sverige, det finns inga andra liknande lokala eller regionala nätverk.

GFC har cirka 90 medlemsorganisationer, bland annat föreningar, frivilligcentraler, kyrkliga organisationer, självhjälpsgrupper och telefontjourer. Tillsammans arbetar föreningarna med att hjälpa barn, ungdomar, kvinnor, missbrukare, funktionsnedsatta, patienter och anhöriga. Bland medlemsorganisationerna finns det stora organisationer med hundratal anställda till små ideella föreningar utan anställda. GFC ägs av medlemsorganisationerna som med hjälp av en vald styrelse, styr verksamheten. GFC fokuserar främst på att stödja små och nybildade föreningar som har små resurser medan de större medlemsorganisationerna bidrar med sin kompetens och kunskap. GFC växer hela tiden och fler organisationer blir medlemmar. Under de senaste åren har antalet medlemmar fördubblats.

GFC's roll är att utveckla det frivilliga sociala arbetet genom:

  • Att anordna utbildningar och nätverksträffar för medlemsföreningarna och andra intresserade
  • Att stödja nya initiativ inom frivilligområdet. Med annonser och artiklar uppmärksammas människor på de behov som finns och om möjligheten att göra en meningsfull insats som frivillig
  • Att medverka i och anordna utbildningar tillsammans med övriga sociala ekonomin, offentlig sektor samt universitet/högskolor
  • Att informera om frivilligt socialt arbete för att visa på de möjligheter och begränsningar som finns i frivilligarbetet. Påverka politiker och tjänstemän för att skapa bättre förutsättningar för föreningarna.
  • Att företräda föreningar i olika partnerskap, t.ex. Göteborgsregionens Sociala Ekonomi, Rådet för social ekonomi i Västra Götalandsregionen.