Skip to main content

Socialekonomi

Definition av social ekonomi

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.

Tjänstebeskrivning samordnare Forum för samverkan

Göteborgregionens Sociala Ekonomi ek. förening (GSE) söker Samordnare till nytt kansli för Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer - förkortning “Forum för samverkan” Forumet ersätter Idekom i sitt uppdrag att främja samverkan mellan Göteborgs stad och organisationer från civilsamhället. Forumet fyller tre funktioner; (1) att värna sina medlemmars intresse, (2) att vara röstbärande och opinionsbildande samt (3) att ta tillvara utförare och serviceproducenters intressen. För mer information om forumet och dess funktion se www.idekom.org Kansliets uppdrag är att fungera som en mötesplats och en sammanhållande länk mellan de tre funktionerna ovan. - Kanslifunktionen ska förbereda hearings och andra för ändamålet relevanta mötesoch dialogformer. - Säkerställer att möten och dialoger sprids geografiskt. - Planera och genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen om civilsamhället för kommunens verksamheter. - Fungerar som remissinstans. - Inneha funktionen som ett samlat forum för frågor om samverkan mellan organisationer inom civilsamhället och kommunen. - Svara för hantering av ansökningar avseende anslutning till överenskommelsen. - Dokumentera och sammanställa rapport bestående av uppföljning och analys av insatser som underlag för uppföljning av överenskommelsen. - Svara för en samlad uppföljning av överenskommelsen vart fjärde år. Det är viktigt att kanslifunktionen präglas av service och stöd för en fungerande samverkan mellan parterna. Krav Dokumenterad erfarenhet, kunskap och förståelse för hur civilsamhällets organisationer och den offentliga sektorn fungerar. Vara bekant med de politiska processerna och beslutstagande. Process och projektledarerfarenhet. Vana att företräda organisationer i olika sammanhang. Organisera och hålla i workshops och andra evenemang. Utredarkompetens i form av uppföljning av olika insatser, kartläggning och rapportskrivning. Högskoleutbildning med inriktning mot statsvetenskap, offentlig förvaltning eller för tjänsten annan relevant inriktning. Personliga egenskaper Bra analytisk förmåga och strategiskt tänkande. Bra kommunikationsförmåga och förhandlingsvana. Uttrycka sig bra i tal och skrift på svenska och engelska. Initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete. Tjänsteomfattning Heltid , tillsvidare. 6 månaders provperiod Tjänsteplacering centrala Göteborg Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna Kollektivavtal tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten kontakta: Pia Svanqvist, 076 808 13 96, gseinfo524 [hos] gmail [punkt] com Stig Åke Johansson, 070 77 12 012 Sista ansökningsdag: 20 januari 2018 Ansökan (CV + personligt brev) skickas till gseinfo524 [hos] gmail [punkt] com